Read شعر زمان ما - احمد شاملو by محمد حقوقی Free Online


Ebook شعر زمان ما - احمد شاملو by محمد حقوقی read! Book Title: شعر زمان ما - احمد شاملو
The author of the book: محمد حقوقی
Edition: کتاب زمان، 1361
Date of issue: 1982
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 24.97 MB
City - Country: No data
Loaded: 1737 times
Reader ratings: 7.2

Read full description of the books:Modern Poetry, from Beginning until Today - Ahmad Shamlu, Mohammad Hoqouqi
نخستین خوانش: یکی از روزهای اکتبر سال 1983 میلادی
عنوان: شعر زمان ما - احمد شاملو؛ محمد حقوقی؛ تهران، کتاب زمان، 1361؛ در 330 ص؛ موضوع: شعر شاملو از آغاز تا امروز؛ شعرهای برگزیده؛ تفسیر و تحلیل موفقترین شعرها - قرن 20 م
هرگز از مرگ نهراسیده ام؛ اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود؛ هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی ست که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن؛ یافتن؛ و به اختیار برگزیدن؛ و از خویشتنِ خویش بارویی پی افکندن؛ اگر مرگ را، از این همه ارزشی بیشتر باشد؛ حاشا؛ حاشا؛که هرگز از مرگ هراسیده باشم. احمد شاملو
ا. شربیانی


Download شعر زمان ما - احمد شاملو PDF شعر زمان ما - احمد شاملو PDF
Download شعر زمان ما - احمد شاملو ERUB شعر زمان ما - احمد شاملو PDF
Download شعر زمان ما - احمد شاملو DOC شعر زمان ما - احمد شاملو PDF
Download شعر زمان ما - احمد شاملو TXT شعر زمان ما - احمد شاملو PDFRead information about the author

Ebook شعر زمان ما - احمد شاملو read Online! محمد حقوقی در سال ۱۳۱۶ در اصفهان زاده شد و فعاليت های ادبی خود را از سال۱۳۴۰ آغاز کرد. او در بيش از پنج دهه کار مستمر در حوزه شعر و ادب، نام خود را به عنوان يکی از شناخته شده ترين شاعران و منتقدان معاصر ايران تثبيت کرد.

آقای حقوقی، در اوايل دهه چهل خورشيدی، به همراه شماری از روشنفکران، مترجمان، نويسندگان و شاعران اصفهان، از جمله هوشنگ گلشيری، ابوالحسن نجفی، جليل دوستخواه، محمد کلباسی، احمد گلشيری، فريدون مختاريان، اميرحسين افراسيابی، اورنگ خضرايی، روشن رامی، مجيد نفيسی، رضا فرخفال، احمد ميرعلايی، ضياء موحد، هرمز شهدادی، محمد رضا شيروانی، يونس تراکمه، منصور کوشان و ابوالحسن نجفی نقشی مهم در انتشار مجله « جنگ اصفهان» داشت.

نخستين مقاله مفصل محمد حقوقی، با نام «کی مرده کی بجاست» در سومین شماره «جنگ اصفهان» مورد توجه بسيار قرار گرفت.

وی در آن مقاله نوشته بود که از تمام شاعرانی که تا آن دهه به عنوان شاعر نوپرداز شهرت یافتهاند و همه خود را از «نیما یوشیج» متأثر میدانند، تنها هفت نفر را می توان موفق خواند و شعرشان را ماندگار دانست: "احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، منوچهر آتشی، فروغ فرخزاد، م. آزاد، یدالله رویایی و سهراب سپهری."

کتاب «شعر نو از آغاز تا امروز» يکی از مهم ترين و شناخته شده ترين آثار محمد حقوقی، تا سال ها به عنوان تنها آنتولوژی معتبر شعر نو شناخته می شد. اين کتاب نخستين بار در دهه چهل خورشيدی منتشر شد، اما بعدها با تجديد نظر در دو مجلد مفصل انتشار یافت و شعر دهههای ۵۰ و ۶۰ را نیز دربر گرفت.

آقای حقوقی، بعد از انقلاب چند سالی فعالیتی نداشت. او خود در باره شروع دوباره فعاليت هايش نوشته است:"خود من تا سال ۵۹ قضایا را مینگریستم، تا اینکه با شروع جنگ، اضطراب به نهایت شدت خود رسید، اضطراب تجزیه وطنم. تا سرانجام که یک شب تا صبح در یک حالت انفجار، شعر بلند «خروس هزار بال» را نوشتم."

محمد حقوقی از سال ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۰ نزدیک ۳۰ جلد کتاب شعر و نقد شعر منتشر کرد.

«زوایا و مدارات»، «فصلهای زمستانی»، «شرقیها»، «گریزهای ناگزیر»، «با شب، با زخم، با گرگ»، «خروس هزار بال»، «شب ناشب»، «دالانهای بلند عصر»، «از بامداد نقره و خاکستر»، «سبدها»، «از دل تا دلتا»، «گیلاسها و گنجشکها»، «اندوهیادها» از جمله مجموعه شعرهای محمد حقوقی است.

از آقای حقوقی پنج جلد کتاب نیز با عنوان «شعر زمان ما» به ترتیب در باره شعرهای «احمد شاملو»، «مهدی اخوان ثالث»، «سهراب سپهری»، «فروغ فرخزاد» و «نیما یوشیج» به چاپ رسيده است.


Reviews of the شعر زمان ما - احمد شاملو


JOSEPH

Phone number need to drive to protect against robots I wrote the number and downloaded no problems.

JOSEPH

He does not stop applaud author and his works.

JESSICA

Frankly, double

GABRIEL

You want to waste your time? This book fits perfectly.

HOLLIE

Put it on the toilet paper! or the fireplace!
Add a comment
Download EBOOK شعر زمان ما - احمد شاملو by محمد حقوقی Online free

PDF: -.pdf شعر زمان ما - احمد شاملو PDF
ERUB: -.epub شعر زمان ما - احمد شاملو ERUB
DOC: -.doc شعر زمان ما - احمد شاملو DOC
TXT: -.txt شعر زمان ما - احمد شاملو TXT