Read کتاب تردید by بابک احمدی Free Online


Ebook کتاب تردید by بابک احمدی read! Book Title: کتاب تردید
The author of the book: بابک احمدی
Edition: مرکز
Date of issue: 1995
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 666 KB
City - Country: No data
Loaded: 2411 times
Reader ratings: 7.7

Read full description of the books:کتاب تردید، نوشته ای در باب رویارویی دو گفتمان نسبی‌گرایی و خرد‌آیینی در جریان فلسفه است و در تلاش برای روشن کردن این مساله است که آیا آن‌گونه که نسبی‌گرایان می‌گویند هر سخن، دارای منش دوگانه است و حقیقتی که از راه تأویل آفریده می‌شود، یا آن‌طور که یک خردآیین عقیده دارد، در باب حقیقت تنها یک مساله وجود دارد: "بودن یا نبودن".
کتاب در یک فصل بسیار خواندنی از تقابل آرای سوفیست‌ها و افلاطون بحث می‌کند. سپس به بحث در باره مفهوم حقیقت از دیدگاه نیچه و فوکو میپردازد. همانطور که انتظار می‌رود، زبان اثر در توضیح آرا فوکو دچار پیچیدگی و تکلف می‌شود. در ادامه، احمدی از جایگاه تأویل و نقش هرمنوتیک در فلسفه پسامدرن صحبت میکند. بخش قابل توجهی از این فصل خواندنی در باب کتاب "ساختار انقلاب‌های علمی" از تامس کوهن و با تکیه بر یک رویکرد ضد پوزیتیویستی است. در فصل آخر، از نظرات وینگنشتاین در آخرین کتاب خود "درباره یقین" بحث می‌شود و اهمیت نقش "زبان" در ایجاد تمایز بین آرا وینگنشتاین و دکارت آشکار می‌شود.


Download کتاب تردید PDF کتاب تردید PDF
Download کتاب تردید ERUB کتاب تردید PDF
Download کتاب تردید DOC کتاب تردید PDF
Download کتاب تردید TXT کتاب تردید PDFRead information about the author

Ebook کتاب تردید read Online!


Reviews of the کتاب تردید


HARRISON

A useful book to free yourself from negative emotions and joy.

RILEY

It was a surprisingly interesting book. Very highly recommended.

DARCY

This book would read to every man for ...

LOGAN

Quickly downloaded

HEIDI

The book is a masterpiece that makes a richer soul, speech, and wider horizon.
Add a comment
Download EBOOK کتاب تردید by بابک احمدی Online free

PDF: -.pdf کتاب تردید PDF
ERUB: -.epub کتاب تردید ERUB
DOC: -.doc کتاب تردید DOC
TXT: -.txt کتاب تردید TXT